Startsida Umeå kommun

Materialsorteringsguide vid rivning och renovering

Guiden är ett hjälpmedel för att sortera och klassa avfall vid rivning och renovering. Guiden utgår från miljölagstiftning, men omfattar inte alla arbetsmiljöregler.

Skriv in ett sökord, till exempel "asbest", "impregnerat virke", eller använd A-Ö-listan.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Synpunkter

Saknar du information om något material? Hjälp oss att utveckla materialsorteringsguiden.

Ange din mejladress om du önskar återkoppling.Sidan har granskats 2018-01-29

Sidans kortadress: www.umea.se/materialsorteringsguide

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.