Startsida Umeå kommun

Namngivning, adressättning och lägenhetsregister

Ortnamnen spelar en viktig roll i kommunikationen mellan invånare, som en del av språket och för man ska kunna orientera sig. Med ortnamn menas här namn på gator och vägar, kvarter, parker, idrottsanläggningar och liknande.

Läs om hur namn- och adressättning går till i kommunen:

Namngivning

Adressättning

Lägenhetsregistrering

Skyltning av gatunamn och adressnummer

Kontakt

Lantmäteri, expedition
090-16 13 00
lantmateri@umea.se

Besökstider: Vardagar kl 08.00–12.00 och 13.00–16.30

13/7-7/8: kl 10.00-12.00

I övrigt träffas handläggare efter överenskommelse

Besöksadress:
Stadshuset, våning 2
Skolgatan 31 A

Kontakt verksamhetsansvariga

Fastighetsfrågor, Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun

Mer information

Beställ geografiska
produkter och tjänster

Beställ tryckta kartor

Nybyggnadskartor

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus