Startsida Umeå kommun

Namngivning, adressättning och lägenhetsregister

Ortnamnen spelar en viktig roll i kommunikationen mellan invånare, som en del av språket och för man ska kunna orientera sig. Med ortnamn menas här namn på gator och vägar, kvarter, parker, idrottsanläggningar och liknande.

Läs om hur namn- och adressättning går till i kommunen:

Namngivning

Adressättning

Lägenhetsregistrering

Skyltning av gatunamn och adressnummer

Kontakt

Lantmäteri
expedition
090-16 13 00
lantmateri@umea.se

Besökstider: Vardagar klockan 08.00–11.45 och 13.15–16.00

Besöksadress:
Stadshuset, våning 2
Skolgatan 31 A

Kontakt verksamhetsansvariga

Fastighetsfrågor, Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun

Mer information

Beställ geografiska
produkter och tjänster

Beställ tryckta kartor

Nybyggnadskartor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.