Startsida Umeå kommun

Adressättning

Nära kopplat till gatunamngivning är adressättning. Gatunamngivningen är en viktig grund för detta och behovet av adresser blir därmed den kanske viktigaste anledningen till gatunamngivningen och kravet på unika gatunamn. I de områden där gatunamnsadressering används får fastigheten i första hand ett ledigt gatunummer, finns inte detta, så ges ett så kallat littera, en bokstav till befintligt nummer, exempelvis Storgatan 151B.

Adresser på landsbygden

På landsbygden och i de flesta byar inom Umeå kommun tillämpas något som vi kallar landsbygdsadressering. Belägenhetsadressen utgår därmed från bynamnet, exempelvis Hössjö 765.

Ansökan om adress

Ansökan om adress inom Umeå kommun ställs till Lantmäteri, se namn och telefonnummer nedan.

Hitta rätt!

Adresserna är lokaliserande och utgör grunden för postens adresser. En bra adressättning är viktig för att utryckningsfordon som brandkår, ambulans och polis snabbt skall hitta fram till en adress. Även i offentlig förvaltning är ortnamn/adresser av betydelse vid planering, exploatering och förvaltning. Att hjälpen från hemtjänsten eller taxi skall nå fram är andra exempel där adressen spelar en viktig roll.

Flyttanmälan

Flyttanmälan görs sedan 1 januari 2016 till Skatteverket, eftersändning av post görs via adressandring.se.

Kontakta Lantmäteri

Kontakta Lantmäteri för mer information om adressättning.

Expedition
090-16 13 00
lantmateri@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus