Startsida Umeå kommun
Räcke - bostadsanpassning

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

  1. Du ansöker om bidrag på en ansökningsblankett. Blanketten kan du skriva ut eller hämta i pappersformat på Stadshuset.
  2. Du måste bifoga ett intyg om att anpassningen är nödvändig för din funktionsnedsättning. Intyget ska utfärdas av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  3. Om du bor i hyres- eller bostadsrättlägenhet måste fastighetsägaren godkänna anpassningen.
  4. Bifoga också gärna ett förslag på hur du vill anpassa din bostad, till exempel skiss eller ritning.
  5. Skicka blankett och intyg till Bostadsanpassningen, 901 84 Umeå.

För att vi ska kunna hantera din ansökan måste vi registrera dina personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer.

Kontakta gärna bostadsanpassningen innan

Ta kontakt med Bostadsanpassningen, hälso- och sjukvård i hemmet eller din hälsocentral när du börjar planera att anpassa din bostad. Då kan du få information om vilka möjligheter du har att få bidrag.

Kontakt

090-16 23 06 (expedition)
bab@umea.se

Bostadsanpassningen
901 84 Umeå

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31 A, 3 trappor

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus