Startsida Umeå kommun
bostadsanpassning kök

Vad kan man få bidrag för?

Bostadsanpassning

Du kan få bidrag för anpassning av fasta funktioner i bostaden och i anslutning till bostaden. "Fast funktion" är sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.

Du kan söka bidrag till den bostad som du bor i permanent.

Du får inte bidrag för sådant som behöver göras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, alltså för normalt underhåll av bostaden.

Om du bor i hyres- eller bostadsrättlägenhet måste fastighetsägaren godkänna anpassningen.

Se exempel på anpassningar

Kontakta gärna bostadsanpassningen innan

Ta kontakt med Bostadsanpassningen, hälso-och sjukvård i hemmet eller din hälsocentral när du börjar planera att anpassa din bostad. Då kan du få information om vilka möjligheter du har att få bidrag.

Kontakt

090-16 23 06 (expedition)
bab@umea.se

Bostadsanpassningen
901 84 Umeå

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31 A, 3 trappor

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus