Startsida Umeå kommun
Stolhiss i villa, bostadsanpassningsbidrag

Vem kan få bidrag?

Man kan få bidrag till bostadsanpassning för alla typer av funktionsnedsättningar som kräver att bostaden anpassas.

Funktionsnedsättningen kan till exempel vara nedsatt rörlighet eller synnedsättning, epilepsi eller begåvningshandikapp.

Du kan inte få bidrag om du har en tillfällig funktionsnedsättning.

När du ansöker ska du bifoga ett intyg om att anpassningen är nödvändig för din funktionsnedsättning. Intyget ska utfärdas av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. 

Bidraget är inte inkomstprövat. Din inkomst har alltså ingen betydelse för om du ska få bidrag. Däremot lämnar vi bara bidrag till rimliga kostnader.

Om du har fått din bostad via ett biståndsbeslut enligt SoL eller LSS är det inte säkert att bidrag kan beviljasenligt gällande lagstiftning.

Kontakt

090-16 23 06 (expedition)
bab@umea.se

Bostadsanpassningen
901 84 Umeå

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31 A, 3 trappor

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus