Startsida Umeå kommun

Bidrag för elsanering av bostäder

Vad ges bidrag till?

Kommunen har beslutat att ge särskilt kommunalt bidrag till elsanering av bostäder för de som besväras av elöverkänslighet. Du hittar regler för bidrag i spalten Innehåll, klicka på "Regler".

Vem kan få bidrag?

Bidrag ges till enskild person vare sig man äger bostaden eller äger den med hyres- eller bostadsrätt. För åtgärder i hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Ansökan

Kommunen har särskilda ansökningsblanketter och tar emot ansökan. Ansökningsblankett finns även att skriva ut från Blankettbanken. Se länk i vänstra spalten. Kommunens handläggare ger information om vilka handlingar som måste lämnas in med ansökan.

Skicka ansökan till Umeå kommun, Byggnadsnämnden, 901 84 Umeå.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar om bidraget.

Utbetalning

Bidraget betalas ut när arbetet är utfört. 

Mer information

För ytterligare information, ta kontakt med kommunens handläggare på Bostadsanpassning.

090-16 23 06 (expedition)
bab@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.