Startsida Umeå kommun

Eldningsanmälan

Du som eldar gör det alltid på eget ansvar. Tidigare rutin att eldning ska anmälas till SOS och brandförsvaret gäller inte längre.

Oavsett om eldningen är anmälningspliktig eller inte är det alltid lika viktigt att du som eldar har beredskap om något oförutsett inträffar. Det är du som tänder brasan som är ansvarig för eldningen.

Allemansrätten ger dig möjlighet att elda under säkra förhållanden då eldningsförbud inte är utfärdat. Vid eldning i mycket stor omfattning, till exempel hyggesbränning eller naturvårdsbränning, bör du samråda med brandförsvaret i god tid innan du tänder på.

Eldning i mycket stor omfattning

Anmäl hygges- och naturvårdsbränning till Umeåregionens brandförsvar, Umeå kommun.

Anmälningsblankett, hygges- och naturvårdsbränning (word)

Skicka blanketten till umeabrandforsvar@umea.se.

Brandriskprognos och eldningsförbud

Är det mycket torrt i skog och mark kan brandförsvaret utfärda eldningsförbud.

Du får mer information om brandriskprognos, eventuellt eldningsförbud och råd om att leda utomhus genom att ringa Umeåregionens brandförsvar, 090-16 22 00.

Eldningsförbud meddelas också via www.umea.se/eldningsforbud.

Kontakt

Upplysning om eldningsförbud
www.umea.se/eldningsforbud

Frågor och anmälan av eldning:
Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 00

Akut hjälp: 112
Anmäl inte eldning via 112!

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus