Startsida Umeå kommun

Tänk efter innan du tänder majbrasan

Majbrasor är en gammal och fin tradition som ska vårdas. Eldning kan ställa till problem om brasan inte anläggs på rätt sätt. Det gäller att förhindra både brand och att omgivningen störs av rök. Är det mycket torrt i skog och mark kan brandförsvaret utfärda eldningsförbud.

Eldningsförbud meddelas bland annat via www.umea.se/eldningsforbud.

Krav som ska uppfyllas för majbrasa:

 • Utse en ansvarig person för uppbyggnaden av brasan och anmäl det till Umeåregionens brandförsvar.
 • Välj eldningsplats för brasan så att rök och sot inte stör närliggande byggnader och bostäder. Vi kan inte ange något generellt säkerhetsavstånd mellan brasa och byggnaderna. Det bedömas i varje enskilt fall med hänsyn till risker, bebyggelse, topografi och vindriktning.
 • Det krävs tillstånd från polisen för eldning på allmän plats, till exempel en park eller en fotbollsplan.
 • Brasan ska anläggas på okänslig mark som grus eller naturjord. Den får inte anläggas på asfaltytor, stenhällar, gräsmattor eller under elkraft- och teleledningar.
 • Material till brasan ska vara kvistar, ris, buskar, rent träavfall, eller annat lämpligt material. Exempel på material som inte får brännas är målade möbler, plast, gummi, hushållsavfall, tryckimpregnerat trä, färg och kemikalier eller annat miljöfarligt avfall.
 • Utse en säkerhetsansvarig person för bränningen.
 • Majbrasa i bostadskvarter som inte ingår i ett officiellt arrangemang (som inte annonseras) får ske med försiktighet och på eget ansvar. Se alltid till att skaffa markägarens godkännande.
 • Se till att inga smådjur befinner sig i riset i god tid innan du tänder. Om riset har legat på platsen ett tag kan det ha lockat till sig smådjur, till exempel igelkottar. Flytta på riset en liten bit, om det är möjligt, lyft på riset eller slå på det med ett tillhygge för skrämma bort smådjur.
 • Tänd brasan i första hand med trä/näverlunta, alternativt tändvätska. Använd inte bensin, det är mycket farligt på grund av gasbildning. Använd absolut inte spillolja som är både miljö- och hälsofarligt. Diesel kan användas om det är absolut nödvändigt.
 • Bevaka elden och räfsa ihop gammalt gräs i anslutning till brasan. Se till att elden inte sprider sig.
 • När majbrasan har brunnit ner ska resterna skottas ihop och eventuell glöd släckas. Området ska vara helt städat inom en vecka.
Majbrasa
Kontakt

Anmäl majbrasa och ansvarig person till Umeåregionens brandförsvar:
090-16 22 00

Mer information

Upplysning om eldningsförbud

www.umea.se/eldningsforbud

Brandriskkartor

Brandriskprognoser (MSB/SMHI)

Checklista

Checklista för majbrasa (pdf)

Tillstånd

Hur gör man för att få använda/hyra offentlig mark?

Ansök om tillstånd (www.polisen.se)

Fyrverkeri

Användning av fyrverkeripjäser får ske inom tätorter utan polistillstånd om det inte är ett officiellt arrangemang och om det sker i liten omfattning och på ett säkert sätt. Både säkerhet för personer och brandrisker ska beaktas. Tänk på att raketer med styrpinne kräver tillstånd och utbildning.

Läs mer om fyrverkerier

Film om brandsäkerhet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus