Startsida Umeå kommun

Regler för eldning

Elden har i alla tider fascinerat människan. En sprakande lägereld ger extra krydda åt friluftslivet. Men den kan också sprida stor förödelse om man handskas med den på fel sätt.

Allemansrätt

Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en folder om Eldning och allemansrätt som ger dig tips och råd hur du ska gå tillväga när du eldar ute i det fria.

Ibland råder eldningsförbud

Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av att det råder stor brandrisk. Information om brandrisk och eldningsförbud publiceras alltid på www.umea.se/eldningsforbud.

Information brukar även ges i samband med lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen. Du kan i allmänhet också få besked på campingplatser, turistbyråer och hos kommunens räddningstjänst.

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 00

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus