Startsida Umeå kommun

Luften utomhus i Umeå

Luften vi andas i Umeå är inte så ren som vi skulle vilja. Umeå har problem med luftkvaliteten vid de mest trafikerade gatorna i de centrala stadsdelarna även om de senaste åren visar på ett trendbrott till det bättre. Trafiken ökar inte genom Umeås centrala delar trots att antalet fordon i kommunen hela tiden ökar. Att bilavgaserna har blivit renare är också positivt i föroreningshänseende. – Ändå finns metrologiska förhållanden här uppe i norr som gör att vi tidvis har problem med föroreningar och partiklar som påverkar hälsan och miljön negativt.

vi mäter luften du andas

Sidan har granskats 2019-02-21

Sidans kortadress: www.umea.se/luft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.