Startsida Umeå kommun

Miljöbudskap på infartsskyltar

Digitala infartsskyltar med miljöbudskap umeå kommun

Karta från Trafikverket. Klicka på kartan för att se den i större format.

Det är helt unikt att använda digitala infartsskyltar för trafikstyrning i miljösyfte. Umeå kommun, tillsammans med Trafikverket, är först ut.

Trafikanter får via digitala vägskyltar information om när luftkvaliteten är försämrad i centrala Umeå. När problemen är som störst visas budskap som uppmuntrar trafikanterna att aktivt välja alternativa vägar för att förbättra luftmiljön i stadskärnan.

Information om luftkvaliteten tas från mätvagnen som står utmed Västra Esplanaden.

Placeringen av de digitala vägskyltarna är vid Söderslätt, Alvik, Nydala och Klockarbäcken (se kartskiss).

Kontakt

Annika Söderlund
Chef miljöskydd
090-16 10 00 (växel)