Startsida Umeå kommun
miljözon umeå

Klicka på kartan för större format.

Miljözon och genomfartsförbud för tung trafik

Umeås centrala delas utgör en miljözon för tung trafik - lastbilar och bussar med en totalvikt över 3,5 ton. Genom att ställa högre miljömässiga krav på den tunga trafiken som trafikerar centrum ska luftkvaliteten förbättras i ett område där många människor vistas.

Regelverket för miljözon är samma för alla svenska städer och regleras i trafikförordningen. Dispenshanteringar etc. hanteras av tekniska nämnden.

Zonens avgränsning

Området för miljözonen avgränsas av Tvärån i väster, Umeälven i söder, Östermalmsleden och Rothoffsvägen i öster samt Sandaparken, gamla E4 och gamla E12 i norr. De ovan nämnda vägarna ingår inte i zonen och inte heller Västra Esplanaden. 

Att Västra esplanaden inte ingår i miljözonen, trots sitt centrala läge och stora trafikmängd, beror på att staten (trafikverket) fortfarande är väghållare. Ambitionen är att inkludera Västra Esplanaden i miljözonen när sträckan övergår till kommunalt väghållaransvar.   

Genomfartsförbud för tung trafik genom centrum

För att förbättra luftkvaliteten i Umeå är det förbud mot genomfartstrafik med tung lastbil genom Umeå centrum, på väg 503 mellan Söderslättsrondellen och Ersbodarondellen. Förbudet började gälla 7 oktober 2012. Trafik som har ärenden i centrum är tillåten även i fortsättningen. 

Kontakt

Miljözon

Jonas Sörlén
projektledare
090-16 15 30
jonas.sorlen@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.