Startsida Umeå kommun
Radonmätare

Radonmätningar

Du kan söka radonmätningar som gjorts i de bostäder, skolor och förskolor som kommunen har i sitt register. Du kan antingen söka på fastighetsbeteckning eller adress. Hittar du inte någon mätning saknar kommunen uppgifter om fastigheten.

Alla sökbara mätningar i kommunens register är utförda enligt en metod som Strålskyddsmyndigheten tagit fram. Metoden innebär bland annat att mätningar ska göras under eldningssäsong (oktober-april) och pågå under minst 2 månader.

Sök bland registrerade mätningar gjorda i Umeå kommun i registret nedan.

Beställ mätning

Miljö- och hälsoskydd rekommenderar fastighetsägare att göra mätningar för att få kännedom om radonhalten inomhus. För att beställa en mätning kan du kontakta ett av de ackrediterade mätföretag som är verksamma i Sverige.

Ackrediterade mätföretag för mätning och beställning av mätdosor

Sök radonmätningar

Här kan du söka de radonmätningar som har gjorts i Umeå fram till juni 2017. 
Använd semikolon i stället för kolon (t.ex. Baggböle 1;25) då du söker på fastighet.

Observera att den som har beställt mätningen ansvarar för att denna gjorts enligt instruktioner från analysföretaget. Åtgärder kan vara genomförda efter denna mätning. Ytterligare radonmätningar kan vara utförda men saknas i miljö- och hälsoskyddsnämndens system.

Radonmätare för hemmabruk

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Miljöinspektörer

Hans Sandberg
090-16 16 94

Erik Nilsson
090-16 16 99

Undersidor