Startsida Umeå kommun

Ackrediterade mätföretag

Du hittar kontaktuppgifter till ackrediterade företag som gör radonmätningar på Swedacs webbplats. Vänd dig gärna direkt till företagen för vidare upplysning om mätning samt beställning av mätdosor.

Swedacs register över ackrediterade företag som gör radonmätningar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.