Startsida Umeå kommun

Adressregistret

Om du behöver en ny adress kan den beställas hos Lantmäteriet. Det kan t ex bli aktuellt om en befintlig fastighet delas eller när obebyggd mark tas i anspråk för ny bebyggelse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll