Startsida Umeå kommun

Ändra i bygglov

Om du under projektets gång vill göra ändringar i det som du har fått bygglov för kan du kontakta Bygglovs kundtjänst för att få hjälp hur du ska gå tillväga. Nedan följer en kort förklaring av begreppet ändring av beviljat bygglov.

Förklaring av begreppet

Det finns inget i plan- och bygglagen som heter ändring i beviljat bygglov. Ändring av beviljat bygglov beskriver endast vad bygglovsansökan gäller. Är ändringen så stor att den i sig själv skulle behöva bygglov, behövs ett nytt beslut. Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller med en ändrad placering. Även ändringar i hur du vill placera fönster och andra detaljer behöver normalt ett nytt beslut. Ändring i beviljat bygglov ska endast sökas om ändringen avser byggnaden/byggnaderna som redan har beviljats i ett tidigare bygglov och där bygglovsbeslutet inte är äldre än fem år. Ärendet hanteras som en vanlig bygglovsansökan och ett nytt bygglovsärende kommer att skapas.

Exempel

Om du har ett beviljat bygglov på din fastighet med till exempel ett nytt fritidshus och du funderar på att också bygga ett garage på fastigheten, ska du söka bygglov för nybyggnad av garage. Du ska alltså inte kryssa för ändring av beviljat bygglov och referera till bygglovet med fritidshuset.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré