Startsida Umeå kommun

Arkitekt

En arkitekt ritar och inreder hus eller planerar och utvecklar miljöer utomhus, till exempel hela stadsdelar eller parker.

Det finns flera sorts arkitekter som alla har sin specialistkompetens, exempelvis inredningsarkitekter, husarkitekter och landskapsarkitekter.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré