Startsida Umeå kommun

Avfall

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns speciella utrymmen för avfall och sopor som alla brukare kan använda. Med brukare menas de personer som bor eller använder en byggnad. Utrymmet för avfall ska placeras inom byggnad, i anslutning till byggnaden eller som nedgrävda behållare för maskinell hämtning, inom den egna fastigheten.

Läs mer om kommunens avfallsplan på Vakins hemsida, www.vakin.se

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll