Startsida Umeå kommun

Avfall

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns speciella utrymmen för avfall och sopor som alla brukare kan använda. Med brukare menas de personer som bor eller använder en byggnad. Utrymmet för avfall ska placeras inom byggnad, i anslutning till byggnaden eller som nedgrävda behållare för maskinell hämtning, inom den egna fastigheten.

Läs mer om kommunens avfallsplan på Vakins hemsida, www.vakin.se

Kontakt

Träffa oss i Väven under våren

Under ett antal tisdagar klockan 10–13 är du välkommen med dina bygglovsfrågor till Kommunhörnan i Väven. Vi finns på plats följande tisdagar 18/2, 3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5 (jämna veckor).

Ingen bokad tid behövs, välkommen!

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv