Startsida Umeå kommun

Balkong

Att bygga en ny balkong på en befintlig byggnad påverkar väsentligt karaktären på byggnaden och är därför bygglovspliktigt.

Även att ändra utseende på en befintlig balkong, räcken med mera, kan vara bygglovspliktigt. För att veta om det krävs bygglov vänligen kontakta vår kundtjänst för att boka tid med en bygglovshandläggare.

Även att glasa in en befintlig balkong är bygglovspliktig åtgärd, läs mer under Inglasning av balkong/uterum

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré