Startsida Umeå kommun

Bärande konstruktion

Med bärande konstruktion menas ett byggnadsverks bärande delar, de delar som gör så att byggnadsverket inte rasar ihop. Exempel på bärande konstruktioner är

  • Grund
  • Stomme (ytterväggar och ev. bärande innerväggar)
  • Bjälklag
  • Takstolar

Dessa ska vara dimmensionerade (beräknade och konstruerade) så att de klarar av den belastning som byggnaden ger upphov till samt vind- och snölaster och även hållfasthet i händelse av brand.

Dimensionering ska göras enligt Europeiska konstruktionsstandarder, EKS. Läs mer på Boverkets hemsida.

Ändring av bärande konstruktion

Om du tänker bygga om, ta bort en bärnade vägg eller på något annat sätt påverka den bärande konstruktionen måste du först anmäla detta till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré