Startsida Umeå kommun

Bergvärme

Bergvärme innebär att man utvinner energi ur grundvattnet genom att borra hål i berggrunden.
Att installera bergvärme är en anmälningspliktig åtgärd enligt miljöbalken och kräver ett tillstånd från Miljö- och Hälsoskydd innan åtgärden utförs.

Om värmepumpen även kopplas på ventilationssystemet för att ta till vara på värmen i från luften krävs det en anmälan till byggnadsnämnden för att det är en väsentlig ändring av ventilationssystemet.