Startsida Umeå kommun

Bergvärme

Bergvärme innebär att man utvinner energi ur grundvattnet genom att borra hål i berggrunden.
Att installera bergvärme är en anmälningspliktig åtgärd enligt miljöbalken och kräver ett tillstånd från Miljö- och Hälsoskydd innan åtgärden utförs.

Om värmepumpen även kopplas på ventilationssystemet för att ta till vara på värmen i från luften krävs det en anmälan till byggnadsnämnden för att det är en väsentlig ändring av ventilationssystemet.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.