Startsida Umeå kommun

Boverket

Boverket är Sveriges centrala myndighet för samhällsplanering, byggande och boende.

På Boverkets hemsida finns bland annat lagar och regler inom plan- och byggområdet, kontrollansvariga, funktionskontrollanter, sakkunniga, information om energideklarationer med mera.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré