Startsida Umeå kommun

Boverkets ändringsregler

Boverkets ändringsregler beskriver allmänna råd för ändring av en byggnad. Förutom de allmänna råden finns även kommentarer.

Från och med den 1 januari 2013 gäller BBR 19 istället för Boverkets ändringsregler, BÄR.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré