Startsida Umeå kommun

Boverkets byggregler

Boverkets Byggregler (BBR) är föreskrifter och allmänna råd om byggande och åtgärder.

BBR beskriver olika krav på funktioner. Exempelvis ska en entré vara tillgänglig för funktionshindrade. Hur lösningen sedan ser ut kan variera, men funktionen måste finnas där.

BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd till följande lagar och förordningar (huvudförfattningarna)

Föreskrifterna gäller

  • vid uppförandet av en ny byggnad,
  • för tillbyggda delar när en byggnad byggs till,
  • vid mark- och rivningsarbeten, samt
  • för obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader.

Vänligen läs mer på boverkets hemsida, www.boverket.se, om du vill veta mer om Boverkets byggregler.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré