Startsida Umeå kommun

Brandskyddsdokumentation

En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är utförd för att skyddas mot brand och spridning av brand.

Brandskyddsdokumentationen anpassas till byggnaden eller projektet och innehåller ofta följande: beskrivning av utrymningsvägar, brandceller, ventilationen, konstruktionens bärförmåga, släckningsarbete, brandtekniska installationer samt planer för drift och underhåll.

Mer information finns på Boverkets hemsida, www.boverket.se och Myndigheten för samhällskydd och beredskap, www.msb.se

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré