Startsida Umeå kommun

Brukstid, avsevärt förlängd

Vissa om- och tillbyggnader eller andra förändringar kan påverka byggnaden så att dess brukstid eller livstid blir avsevärt förlängd.

När man ändrar och bygger om en byggnad eller ett projekt kan det föra med sig krav på förändringar, som till exempel ökad tillgänglighet för funktionshindrade.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré