Startsida Umeå kommun

Brygga

En mindre brygga kräver inte bygglov. Däremot krävs i regel strandskyddsdispens och/eller en anmälan om vattenverksamhet till Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun. För en större brygga, mer ordnad som en småbåtshamn, måste du söka bygglov.

Mer information finns under Vattenverksamhet och Anmälningspliktig vattenverksamhet.

Pir

Vill du bygga en pir inom ett område med detaljplan krävs marklov och som regel alltid en strandskyddsdispens. Utanför område med detaljplan krävs att en anmälan om vattenverksamhet görs till Länsstyrelsen i Västerbotten.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61 

Under vecka 26 till 33 är våra telefontider 9.30–12.00 måndag – torsdag.

Fredagar tar vi emot korta besök 9.30–12.00. Besök oss via stadshusreception.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll