Startsida Umeå kommun

Butik

För att bygga en ny butik (byggnad) eller ändra användning i en lokal till en butk krävs bygglov. Läs mer om att ändra användning här.

Skyltar till butiken kan vara lovpliktiga, läs mer under Skyltlov.

Kan även krävas fler tillstånd från andra instanser, för att få hjälp med vilka andra tillstånd som eventuellt kan krävas ta kontakt med Umeå kommuns företagslots.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré