Startsida Umeå kommun

Bygganmälan

Bygganmälan är ett begrepp från den gamla plan- och bygglagen (SFS 1987:10) som innebar att du senast 3 veckor innan planerad byggstart skulle anmäla ditt byggprojekt till byggnadsnämnden.

Har du en bygglovsansökan eller bygganmälan som kommit in till byggnadsnämnden före 2 maj 2011 hanteras ditt ärende enligt den gamla plan- och bygglagen (SFS 1987:10).

För byggen och åtgärder som behöver bygglov, och där ansökan kommit in från och med 2 maj 2011, ingår kontrollen av de byggtekniska kraven och genomförandet i bygglovsprocessen och behöver ingen speciell blankett. Den processen följer den nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900).  

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré