Startsida Umeå kommun

Bygganmälan

Bygganmälan är ett begrepp från den gamla plan- och bygglagen (SFS 1987:10) som innebar att du senast 3 veckor innan planerad byggstart skulle anmäla ditt byggprojekt till byggnadsnämnden.

Har du en bygglovsansökan eller bygganmälan som kommit in till byggnadsnämnden före 2 maj 2011 hanteras ditt ärende enligt den gamla plan- och bygglagen (SFS 1987:10).

För byggen och åtgärder som behöver bygglov, och där ansökan kommit in från och med 2 maj 2011, ingår kontrollen av de byggtekniska kraven och genomförandet i bygglovsprocessen och behöver ingen speciell blankett. Den processen följer den nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900).  

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.