Startsida Umeå kommun

Byggarbetsplats

En byggarbetsplats är den plats där själva byggarbetet eller genomförandet av projektet sker.

Byggherren ansvarar för att arbetena utförs enligt gällande lagar och föreskrifter. Byggherren ska även se till arbetena planeras och utförs med aktsamhet, så att personer och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppstår. Bygglovsavdelningens handläggare får i vissa fall stoppa bygget. Det gäller bland annat om arbetena strider mot lagen, är en risk för byggnadens hållfasthet eller innebär fara för människors liv och hälsa.

Miljö- och hälsoskydd har tagit fram en informationssida om vad som gäller för buller och andra störande inslag från byggarbetsplatser, läs mer här.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré