Startsida Umeå kommun

Byggbarack

Generellt krävs det inte bygglov för byggbaracker om de ställs upp inom den fastighet där byggnationerna ska utföras, men i vissa fall kan bygglov ändå krävas.

I varje enskillt ärende görs en bödmning om placering, höjd på barackerna och barackernas utbredning kan påverka omgivningen på ett sådan sätt att bygglov krävs. Senast vid det tekniska samrådet ska en arbetsplatsdisposition, APD-plan, lämnas in för att ha som diskussionsunderlag ifall bygglov krävs  eller inte.

Det krävs alltid bygglov om barackerna ställs upp utanför berörd fastighet, på parkmark, gata, torg eller liknande.

Observera att om de placeras på allmän mark (gata, park, torg och liknande) krävs tillstånd från Polisen och Umeå kommun, Gator och Parker.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.