Startsida Umeå kommun

Byggfelsförsäkring

Lagen om Byggfelsförsäkring är upphävd från och med 1 juni 2014. För småhus eller flerbostadshus krävs ingen sådan försäkring om byggnadsarbetena påbörjas efter upphävande datumet.

Däremot kan det krävas ett färdigställandeskydd för ett småhus, läs mer under Färdigställandeskydd

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré