Startsida Umeå kommun

Byggnad

En byggnad är en varaktig konstruktion som består av tak eller har både tak och väggar som människor kan vistas i. En byggnad kan helt eller delvis placeras under mark eller på en viss plats i vatten. Med varaktig menas att något är konstruerat för att bestå under en längre tid, i motsatts till tillfälliga konstruktioner.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré