Startsida Umeå kommun

Byggnadsminne

Byggnadsminnesförklaring är Sveriges starkaste skydd för enskilda byggnader och byggnadsmiljöer. Den grundar sig på kulturminneslagen (SFS 1988:950). I Västerbotten finns det lite mer än 70 byggnadsminnen som skyddas av lagen.

Det är länsstyrelsen som ansvarar för byggnadsminnen. Om du vill ändra utanpå eller inuti ett byggnadsminne måste du först be Länsstyrelsen i Västerbotten om lov. Det gör du genom att fylla i en ansökan och posta den till länsstyrelsen. Det är viktigt att veta att byggnadsnämnden vill se vad länsstyrelsen har beslutat innan beslut tas om dina byggnadsplaner. Kyrkor, begravningsplatser och fornminnen skyddas särskilt i kulturminneslagen.

I miljöbalken (SFS 1998:808) anges också Sveriges riksintressen för natur- och kulturmiljöer.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré