Startsida Umeå kommun

Byggnadsvård

Byggnadsvård sammanfattar skötsel, underhåll och vård av existerande byggnader, både praktiskt och teoretiskt.

Vill du byta takmaterial, fasadmaterial, fönster eller dörrar, måla om, bygga om eller bygga till, bygga skärmtak för bil, plank eller veranda? Innan du börjar köpa material — läs på  lite om din byggnads arkitektur och vilka val som passar bäst för din byggnads karaktär.

Här har vi samlat några webblänkar till information som kan vara bra att läsa. Umeå kommun har tillsammans med Västerbottens museum även fler kulturhistoriska bebyggelseinventeringar. 

Byggnadsminnen

I Västerbottens län finns det lite mer än 70 byggnadsminnen som skyddas av lagen. För med information se Byggnadsminnen i Västerbotten

Kulturminneslagen

Särskilt värdefulla byggnader kan länsstyrelsen bestämma ska skyddas som ett byggnadsminne med hjälp av Kulturminneslagen. Det krävs mycket för att en byggnad ska få detta skydd. Byggnaden måste vara väldigt välbevarad. Byggnaden måste också vara ett tydligt exempel på byggnadsstilen vid en viss tid. Särskilda skyddsregler skrivs för varje byggnadsminne.  

Om du vill ändra utanpå eller inuti ett byggnadsminne måste du först be Länsstyrelsen i Västerbotten om lov. Det gör du genom att fylla i en ansökan och posta den till länsstyrelsen. Det är viktigt att veta att byggnadsnämnden vill se vad länsstyrelsen har beslutat innan de fattar sitt beslut rörande dina byggnadsplaner.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré