Startsida Umeå kommun

Byggsamråd

Byggsamråd är ett begrepp från den gamla plan- och bygglagen (SFS 1987:10). Byggsamrådet skulle hållas innan byggnadsarbetena påbörjades och på samrådet diskuterades tekniska egenskapskrav, kontroller och kontrollplan.

Byggsamrådet har i den nya lagstiftningen ersatts med begreppet tekniskt samråd.

Kontakt

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv