Startsida Umeå kommun

Certifierad

Att vara certifierad betyder att en person bedöms ha den kunskap och kompetens som krävs inom ett visst sakområde.

Exempel på certifieringar för personer är

  • Kontrollansvarig
  • Sakkunnig Brand, SAK
  • Funktionskontrollant, OVK
  • Sakkunnig Kulturvärden, KUL
  • Energiexpert
  • Sakkunnig Tillgänglighet, TIL

Läs mer på Boverkets hemsida.

​Varför ställs krav på certifiering?

I plan- och bygglagen (2010:900) ställs krav på att den person som ska vara exempelvis kontrollansvarig eller sakkunnig ska vara certifierad för att säkerställa att den personen har rätt kunskap och kompetens för sitt uppdrag.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré