Startsida Umeå kommun

Cistern

Bygglov krävs för att inrätta fasta cisterner eller andra fast anläggningar för kemiska produkter. Det gäller produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.  

Om det gäller en mindre anläggning som är avsedd för en viss fastighets behov krävs inte bygglov. Det gäller till exempel anordningar som behövs för oljeeldning för bostadshus eller andra byggnader samt bensin- och oljeförråd för jordbruket och liknande.

Hantering av brandfarliga eller explosiva varor

Tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor hänvisas till Brandförsvar och säkerhet.

Miljöfarlig verksamhet

Miljö- och hälsoskydd ansvarar för kontroll av miljöfarlig verksamhet. De ska informeras innan en cistern installeras. Se deras informationsblad om cisterner för mer information.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré