Startsida Umeå kommun

Container

Det krävs inte något bygglov för att ställa upp en eller flera containrar medan du bygger. Det kan dock krävas tillstånd från polisen och Umeå kommun om en container placeras på allmän mark, så som gata, väg, park eller torg.

Permanent container kräver bygglov

Om du tänkt att containern ska bli stående permanent krävs ett bygglov. Se vidare under Upplag(A-Ö).

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré