Startsida Umeå kommun

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att en person som byggherren har utsett ska kontrollera en viss åtgärd.

Många kontroller under ett bygge eller projekt sker med egenkontroll och utförs av exempelvis entreprenör, arkitekt, brandsakkunnig, antikvarisk sakkunnig eller konstruktör. Exempel på egenkontroll: anslutning mot golvbrunn och golvets fall i våtrum, brandtätning av hål i brandcellavskiljande väggar och tak eller utförandet av bärande konstruktioner i förhållande till bygghandlingarna.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré