Startsida Umeå kommun

Ekonomibyggnad

En ekonomibyggnad är en byggnad på en jordbruksfastighet som används i produktionen. Till ekonomibyggnaderna hör bland annat magasinsbyggnader, ladugårdar och garage för jordbruksmaskiner. Bostäder, hobbyverkstäder, bilgarage/carport och liknande byggnader räknas inte till ekonomibyggnaderna.

Undantagna bygglovs- och anmälningsplikten

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näringsbehov som ligger utanför detaljplanerat område är undantagna bygglovs- och anmälanplikten. Det gäller inte anläggningar så som mejerier, slakterier, ridskola som inte direkt behövs för driften av jord- eller skogsbruk eller fisket utan mer är att anse som självständiga förädlingsindustrier.

Att ta i anspråk och inreda ekonomibyggnader för väsentligen annat ändamål kräver dock alltid bygglov, det kan vara t ex att bygga om en gammal hölada till fritidshus eller t ex bygga om ladugården till häststall för ridskola.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.