Startsida Umeå kommun

Energihushållning

Energihushållning betyder att hushålla eller att vara sparsam med energi.

Energihushållning är ett av de nio tekniska egenskapskraven som ska uppfyllas vid byggande.

Det är Boverkets byggregler kapitel 9 som styr hur mycket enerig en byggnad får använda för uppvärmning.

Boverket har även tagit fram en handbok för energihushållning, läs mer på Boverkets hemsida.

​Energirådgivning

Om du har frågor om energianvändning i ditt tänkta hus eller befintliga har du möjlighet att få rådgivning från Umeå kommuns Energirådgivning.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.