Startsida Umeå kommun

Energihushållning

Energihushållning betyder att hushålla eller att vara sparsam med energi.

Energihushållning är ett av de nio tekniska egenskapskraven som ska uppfyllas vid byggande.

Det är Boverkets byggregler kapitel 9 som styr hur mycket enerig en byggnad får använda för uppvärmning.

Boverket har även tagit fram en handbok för energihushållning, läs mer på Boverkets hemsida.

​Energirådgivning

Om du har frågor om energianvändning i ditt tänkta hus eller befintliga har du möjlighet att få rådgivning från Umeå kommuns Energirådgivning.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll