Startsida Umeå kommun

Europeiska konstruktionsstandarder

Europiska konstruktionsstandarder, EKS, är en regelsamling för dimensionering av bärande konstruktioner som ersatt Boverkets konstruktionsregler, BKR.

Vill du veta mer om EKS kan du gå in på Boverkets hemsida.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré