Startsida Umeå kommun

Fackmannamässiga ritningar

Fackmannamässiga ritningar representerar verkligheten eller hur tänkta byggnader och åtgärder kommer se ut i verkligheten. De ska ritas med omsorg och ha korrekta symboler och markeringar.

Fackmannamässiga ritningar:

  • Är ritade med rena svarta linjer på vitt papper (antingen för hand med linjal eller med datorprogram)
  • Har tydliga siffror, bokstäver och symboler m.m.
  • Har rithuvud (en speciell informationsruta)
  • Visar tydligt vad som ska byggas och vad som är befintligt (existerar från början)
  • Är ritade och utskrivna i skala (kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in)
  • Har tydliga mått, i meter med två decimalers noggrannhet (exempelvis 10,25 meter)
  • Utritade byggnader är lägesbestämda mot tomtgräns (det betyder att de har minst två vinkelräta mått mot tomtgräns, och att minsta avstånd till granne eller tomtgräns framgår).
  • Fasadritningar har marklinjer utritat, både nya och befintliga.
  • Har markeringar på planerna var detaljer är placerade samt var sektionerna är tagna (var snittet går).

För mer information och exempel på ritningars utformning kan du läsa mer under Exempelritningar och handlingar

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61 

Under vecka 26 till 33 är våra telefontider 9.30–12.00 måndag – torsdag.

Fredagar tar vi emot korta besök 9.30–12.00. Besök oss via stadshusreception.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll