Startsida Umeå kommun

Fasadritningar

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån.
Vid ansökan om bygglov behövs ritningar som beskriver det som ska byggas. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen visar ritningen taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

När du ansöker om bygglov ska du komplettera ansökan med ritningar som beskriver det som ska byggas. Förutom fasadritningar kan planritningar, sektionsritningar, situationsplaner och detaljritningar behövas. 

Ofta är 1:100 en bra skala för sektioner. Läs mer under skala för råd och räkneexempel.

Läs mer och se exempel på fasadritning

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré