Startsida Umeå kommun

Fastighet

En fastighet är ett stycke mark och kan bestå av ett eller flera avgränsade områden. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera. All mark i Sverige är indelad i fastigheter och alla har en särskild beteckning inom kommunen (namn och nummer), till exempel Umeå 1:14.

För mer information om fastighetsregleringar, servitut, m.m. läs mer på det Kommunala Lantmäteriets hemsida eller det Statliga Lantmäteriets hemsida.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré