Startsida Umeå kommun

Fastighet

En fastighet är ett stycke mark och kan bestå av ett eller flera avgränsade områden. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera. All mark i Sverige är indelad i fastigheter och alla har en särskild beteckning inom kommunen (namn och nummer), till exempel Umeå 1:14.

För mer information om fastighetsregleringar, servitut, m.m. läs mer på det Kommunala Lantmäteriets hemsida eller det Statliga Lantmäteriets hemsida.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.