Startsida Umeå kommun

Fettavskiljare

En fettavskiljare är en anordning som ser till att fettet i ett avlopp inte går ut i vattenledningarna.

Kommunens vattenledningsnät är gjort för att ta emot vatten från hushåll och inte fett i större mängder. I vattenledningsnätet sjunker vattentemperaturen, vilket gör att fett fastnar i rören och till slut orsakar igensättningar och stopp i avloppsledningarna. Det kan bland annat leda till översvämningar i källare.

För att förhindra större utsläpp av fett ska typgodkänd och/eller funktionstestad fettavskiljare installeras i livsmedelslokaler. Till livsmedelslokaler räknas caféer, bagerier och restauranger, storkök, livsmedelsbutiker, gatukök, pizzerior, rökerier och charkuteriindustrier.

För mer information om din verksamhet kräver en fettavskiljare och för att göra en serviceanmälan kontakta Vakin.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré