Startsida Umeå kommun

Flytt av kök eller badrum

Det som är viktigt när man ska flytta ett kök eller badrum är att veta vilka byggtekniska ingrepp som är aktuella. Exempelvis om något av följande planeras ska man göra en anmälan till byggnadsnämnden:

 • Ändra i bärande väggar eller balkar (påverkar konstruktionen)
 • Nya eller förändrade rördragningar inne i bjälklag (påverkar vatten/avlopp, ljudisolering mot grannar samt bärigheten i bjälklag om åverkan på bärande delar görs)
 • Ändra i planlösningen eller göra något annat byggtekniskt så att brandutrymningen påverkas (exempelvis ta upp en dörr i en brandcellsgräns)
 • Ändra eller installera ny ventilationsanordning (till exempel sätta in en fläkt där det tidigare varit självdrag)
 • Installera en ny imkanal
 • Göra ett nytt badrum i ett utrymme som varit något annat (exempelvis i ett utrymme som varit sovrum, kök eller förråd)
 • Stambyte

Det behövs alltså inte någon anmälan eller annat tillstånd för att "bara" renovera sitt kök eller sitt badrum. Det behövs inte heller någon anmälan för att flytta ett kök till ett intilliggande rum där man ansluter det nya till befintliga stammar för vatten och avlopp och där det redan finns frånluftskanal/imkanal  

Några tips inför ombyggnad eller flytt av kök eller badrum:

 • Kontakta din fastighetsägare/bostadsrättförening innan du påbörjar ditt arbete
 • Kontrollera frånluftskanalen från köket genom att anlita en expert.
 • Använd branschregler för hur tätskikt med mera ska utföras.
 • Se till att elsäkerhetsverkets föreskrifter följs för elinstallationer.

Vid renovering och installationsarbeten är det viktigt att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Felaktigt utförande kan leda till stora extrakostnader. För att säkerställa att arbetet görs på rätt sätt är det bra om man anlitar någon med erfarenhet och kunskap.

Konsumentverkets webbplats hittar du några tips på vad du bör tänka på när du ska anlita hantverkare.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré