Startsida Umeå kommun

Förskola

En förskola är en verksamhet som i de allra flesta fall kräver ett bygglov om det gäller nybyggnation eller ändring från en annan verksamhet till förskola.

Det kan även utöver själva bygglovet krävas tillstånd från andra myndigheter. Kontakta Umeå kommuns företagslots för mer infromation och rådgivning.

För att ansöka om bygglov läs mer under Ansök.

Skyltar

Skyltar på byggnaden eller anvisningsskyltar på skolgården kräver oftast ett skyltlov. Läs mer under Skyltlov

Utemiljö

Förskolor ska ha tillgång till en skolgård utomhus med tillräcklig friyta för lek.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré